אקלים משתנה

הכנס הישראלי הראשון לחקר משבר האקלים במדעי הרוח והחברה

לזכרו של רוני אלנבלום ​

27-28.1.21

ליצירת קשר כתבו ל mashberaklim@gmail.com